Eandis en Infrax: sterke partners voor slimme energienetwerken

Engagement in aanloop naar de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december

Eandis en Infrax, de twee Vlaamse distributienetbeheerders, willen ook de komende jaren sterke en betrouwbare partners van de Vlaamse samenleving blijven bij het verder duurzamer en energiezuiniger maken van onze regio.

 

  • Een veilig, betrouwbaar en stabiel energienet is ook in de toekomst cruciaal. Daarom willen we evolueren van klassieke netbeheerders naar echte systeembeheerders van slimme energienetwerken die lokale energieproductie, –opslag en –uitwisseling volop mogelijk maken. Het integreren van nieuwe, duurzame technologieën staat daarbij voorop.
     

  • Correct en efficiënt databeheer wordt cruciaal om de energienetwerken van de toekomst verder uit te bouwen en te sturen. Eandis en Infrax willen vanaf het uitrollen van de slimme meter opereren als onafhankelijke databeheerder. De door ons verzamelde data zullen ter beschikking worden gesteld van de markt om de ontwikkeling van nieuwe diensten rond optimaal energieverbruik mogelijk te maken. Het spreekt voor zich dat we deze rol van onafhankelijke databeheerder met het grootste respect voor de geldende privacywetgeving willen opnemen.
     

  • Ook in de komende jaren willen we rationeel energiegebruik naar gezinnen, bedrijven en lokale overheden actief blijven promoten met premies en mobiliserende acties.
     

  • We willen sterke partners voor de Vlaamse en lokale overheden blijven bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe, duurzame energieprojecten. Op dit moment werken we zo mee aan warmtenetten, stoomnetwerken en de publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.


Eandis en Infrax hebben dit engagement ook officieel aangemeld bij de organisatoren van de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december in Gent.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel