Eandis, Infrax en warmtenetten: facilitator, geen monopolist

Reactie op artikels over aanbod van Eandis en Infrax aan de gemeenten i.v.m. warmtenetten

De krant De Standaard schrijft woensdag 17 en donderdag 18 mei dat Eandis en Infrax op warmtenetten ‘azen’. In de artikels komen voor- en tegenstanders aan bod van het idee dat de netbeheerders deze activiteit, al dan niet gedeeltelijk, namens de gemeenten zouden uitvoeren.

Het publieke debat hierover kan en moet uiteraard gevoerd worden. We respecteren dit ook volop. We willen als netbeheerders wel graag een aantal zaken blijven benadrukken. Het beeld als zouden we privaat initiatief gewoon willen fnuiken of op een de facto monopolie rond warmtenetten ‘azen’, klopt immers niet.

 • Warmtenetten zijn interessant met het oog op de te behalen milieudoelstellingen. Eandis, en dit najaar ook Infrax, bieden de gemeenten als vertrouwde nutspartner daarom per brief vrijblijvend enkele opties aan om rond warmtenetten aan de slag te gaan:

  1. Een integrale toetreding tot de distributienetbeheerder voor deze activiteit

  2. Een beperkte beheersoverdracht

  3. Geen beslissing of uitstel van een beslissing

 • Gemeenten zijn dus volledig vrij en kunnen zelf de keuze maken om al dan niet gedeeltelijk een beroep te doen op de diensten van Eandis of Infrax om de activiteit rond warmtenetten te coördineren of uit te baten. Ze kunnen vanzelfsprekend ook beslissen om helemaal niet op één van de aangeboden opties in te gaan.

 • Welke beslissing een gemeente ook neemt, ze is wat Eandis en Infrax betreft altijd herroepbaar mocht de lokale of marktsituatie rond warmtenetten veranderen.

 • Ook als Eandis of Infrax van een gemeente de opdracht zou krijgen een activiteit rond warmtenetten volledig op zich te nemen en uit te baten, blijft de vrije markt spelen. Gemeenten behouden immers altijd het recht om private spelers toestemming te geven op hun grondgebied warmtenetten te ontwikkelen.

 • En ook Eandis en Infrax zelf ondersteunen de vrije markt: beide bedrijven werken bij de realisatie van projecten immers steeds met aanbestedingen en dus private partners.

 

We willen tenslotte echt het maatschappelijk belang van warmtenetten blijven benadrukken, zeker in het kader van de te behalen milieudoelstellingen. Toch werden de voorbije decennia maar een beperkt aantal warmtenetten in Vlaanderen gerealiseerd. Dat hoeft wellicht niet te verbazen: de investeringstermijnen zijn anno 2017 met 30 à 40 jaar niet gering en dus niet altijd ideaal voor private spelers.

Net vanuit dat oogpunt zien Eandis en Infrax zichzelf als interessante partners voor de hele Vlaamse samenleving op dit domein: voor de overheden, de private spelers én de burgers. In de rol van professionele en sterke facilitator in een niet-eenvoudige markt, niet die van monopolist.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel