ECLUSE wint Belgische Energie- en Milieuprijs 2017

Stoomnet in Waaslandhaven wint in categorie 'sustainable energy'

ECLUSE heeft donderdagavond in Brussel de Belgische Energie- en Milieuprijs in de categorie 'Sustainable Energy' gewonnen. Het stoomnet krijgt de prijs voor de uitzonderlijke manier waarop het project bijdraagt aan een duurzame toekomst. Infrax is een van de samenwerkende partners in ECLUSE, samen met afvalverwerkingsbedrijven Indaver en SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, FINEG en watermaatschappij Water-Link.

"Dit is, na de sustainability award die we vorig jaar ontvingen van de Antwerpse havengemeenschap, de tweede erkenning die ECLUSE krijgt voor haar duurzaam karakter", zegt Paul Verbeeck, voorzitter van de raad van bestuur van ECLUSE. "Dit sterkt ons in de overtuiging dat we met dit partnerschap de juiste keuze hebben gemaakt voor de volgende generaties."  

De Belgische Energie- en Milieuprijs wordt sinds 2006 uitgereikt aan Belgische bedrijven en particulieren die op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.  

De organisatoren van de Belgische Energie- en Milieuprijs willen vooral ruchtbaarheid geven aan de vele projecten die nu al ontwikkeld worden om onze natuurlijke rijkdommen te sparen en respectvol om te gaan met het milieu. Zij roepen eenieder op om inspiratie te vinden in deze Milieuprijzen en initiatieven te nemen in hun dagelijks leven.

Wat is ECLUSE?

ECLUSE wordt een groot netwerk van stoom- en condensaatleidingen tussen de thermische verwerkingsinstallaties van afvalbedrijven Indaver en SLECO en een aantal chemische bedrijven in de Waaslandhaven. Het stoomnet zal die bedrijven in staat stellen om naar eigen behoefte stoom en warmte af te nemen.

Het stoomnetwerk transporteert de stoom die wordt opgewekt tijdens de verbranding via een geïsoleerde stoomleiding naar de warmteafnemers. Het transport verloopt efficiënt en zonder noemenswaardig verlies door gebruik te maken van oververhitte stoom op hoge druk  (±40 bar) en temperatuur (±400°C).  Via een condensaatleiding loopt het warme water terug naar Indaver en SLECO waar het opnieuw in de stoomketel als voedingswater wordt gebruikt.

De leidingen – samen vijf kilometer lang - worden deels ondergronds, deels bovengronds geplaatst.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel