Infrax en Eandis tevreden met komst digitale meter

Netbeheerders zullen digitale meters samen uitrollen

De Vlaamse Regering heeft vandaag de invoering van digitale meters op het elektriciteitsnet goedgekeurd. Vanaf 2019 zullen die nieuwe, digitale meters gefaseerd worden geplaatst, in eerste instantie bij nieuwbouw of grondige renovatie, of bij specifieke klantengroepen, zoals eigenaars van zonnepanelen en klanten met een budgetmeter. Eandis en Infrax, de twee Vlaamse netbeheerders, zijn tevreden met deze beslissing. Ze zullen actief meewerken aan het door de Vlaamse regering geplande stakeholdersoverleg om de kosten-batenanalyse rond digitale meters te actualiseren. Nadien zullen Infrax en Eandis de eenvormige uitrol van de digitale meters in Vlaanderen realiseren in een gemeenschappelijk bedrijf.

Digitale meters cruciaal voor energietransitie

Infrax en Eandis spelen al sinds 2009 een actieve rol in het onderzoeken van de mogelijkheden van digitale meters. Via verschillende onderzoeksprojecten, verspreid over heel Vlaanderen, stelden ze een uitgebreide kostenbaten-analyse op die mee aan de basis ligt van de beslissing van de Vlaamse Regering vandaag.

“De invoering van digitale meters is cruciaal in het kader van de energietransitie. Ze bieden concrete voordelen, zoals diensten op afstand en bruikbare informatie over het zeer concrete energieverbruik in een gebouw of woning. De nieuwe meters staan aan de basis van de ‘slimme energiegebruikers’ van morgen, die meer keuzemogelijkheden zullen krijgen op het vlak van energieproductie en -verbruik. We zijn tevreden dat we binnenkort van start kunnen gaan”, zegt Walter Van den Bossche, CEO van Eandis.

Een gemeenschappelijk bedrijf
 

Eénmaal alle technische en aansluitingsmodaliteiten bepaald zijn, gebeurt de invoering van de nieuwe digitale meters in Vlaanderen best eenvormig en zo efficiënt mogelijk. Door samen te werken kunnen Eandis en Infrax maximaal schaalvoordelen laten spelen en betere voorwaarden bekomen bij leveranciers van meters of systemen voor gegevensverwerking. Dat is ook in het belang van de klant en om het nettarief in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Daarom richten Infrax en Eandis een gemeenschappelijk dochteronderneming met de naam ‘Fluvius’ op om die concrete taken op zich te nemen.

Fluvius wordt binnenkort weliswaar een nieuwe speler in het energielandschap, maar zal enkel in opdracht van Eandis en Infrax werken. Fluvius zal dus niet rechtstreeks in contact komen met de eindklanten. Voor hen verandert er niets. Het aanleggen en onderhouden van nutsleidingen blijft een taak van Infrax en Eandis en eindklanten blijven hun vertrouwde netbeheerder als aanspreekpunt hebben voor hun aansluitingen, meteropnames of storingen. 

Frank Vanbrabant, CEO van Infrax: “Onze sector vereist steeds meer nieuwe technologieën, meer efficiëntie en een beheersbare kostenstructuur. Dat geldt ook voor de uitbouw van digitale meters en slimme netten. Het zou in een relatief kleine regio als Vlaanderen niet verstandig zijn om dergelijke nieuwe ontwikkelingen als bedrijf alleen te willen onderzoeken en uit te bouwen. De evolutie op zich, maar vooral de snelheid ervan, is overal gelijklopend. Daarom kunnen de twee netbeheerders voor een groter, intensief project als dit best hun krachten bundelen. Dat zullen we doen in Fluvius.”

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel