Integratie Eandis en Infrax in één bedrijf gaat van start

  • Groen licht van alle aandeelhouders

  • Integratieproces in verschillende stappen vanaf 2018

  • Eenheid van leiding voor Eandis, Infrax en het nieuwe Fluvius vanaf 1 januari 2018

  • Merknamen Eandis en Infrax blijven voorlopig bestaan
     

Eandis en Infrax, de twee werkmaatschappijen die in Vlaanderen onder meer het netbeheer voor elektriciteit en aardgas uitvoeren, integreren binnenkort in Fluvius. Dat wordt het nieuwe multi-utilitybedrijf dat voor heel Vlaanderen zal werken. De Raden van Bestuur van beide bedrijven hadden eerder al hun goedkeuring voor dat plan gegeven en ondertussen hebben ook de vijftien intercommunales die aandeelhouder zijn van Infrax of Eandis zich akkoord verklaard. De komende maanden wordt een traject opgestart waarbij de volledige integratie van het personeel in 2020 voltooid zal zijn. Vanaf 1 januari 2018 krijgen beide bedrijven alvast een gemeenschappelijk managementcomité.

 

Piet Buyse en Wim Dries, de voorzitters van Eandis en Infrax, hadden enkele weken geleden in de media al aangegeven dat beide werkmaatschappijen aan een volledige integratie werken. Met de goedkeuringen in alle Raden van Bestuur is er nu ook formeel groen licht voor dat plan.

Eenheid van leiding

De komende maanden worden een traject en structuur uitgetekend die de hele integratie in goede banen moeten leiden. De gekende activiteiten van beide bedrijven (elektriciteit, aardgas, riolering, warmte, kabel en openbare verlichting) blijven daarbij behouden.

Op 1 januari 2018 gaat alvast een gemeenschappelijk managementcomité voor Eandis, Infrax en Fluvius – de naam van het nieuwe bedrijf – aan de slag. De twee huidige managementcomités gaan daar in op, met als bedoeling zoveel mogelijk kennis uit beide bedrijven samen te brengen en het hele integratieproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, zonder impact voor onze klanten.

Walter Van den Bossche werkt als gedelegeerd bestuurder de missie, visie, strategie en beleidslijnen van Fluvius uit en wordt belast met het dagelijks bestuur. Hij wordt bijgestaan door Frank Vanbrabant, die als CEO het uitvoerend management stuurt en de gekozen strategie uitvoert. Dat blijft zo tot mei 2019. Vanaf dan komt Frank Vanbrabant als CEO alleen aan het hoofd.

Efficiëntie

Het is het juiste moment om de integratie op te starten. De logistieke en financiële uitdagingen voor de komende jaren in de energiesector zijn groot en vragen om extra efficiëntie. Daarnaast biedt de huidige leeftijdspiramide bij beide bedrijven de mogelijkheid om de afslanking van het personeelsbestand op natuurlijke wijze te laten gebeuren.

De volledige integratie van Eandis en Infrax moet zoals eerder aangegeven een besparing van minstens 100 miljoen euro of 15 procent van de werkingskosten opleveren. Aangezien de kernactiviteiten van de netbeheerders 20 procent van de energiefactuur uitmaken, zou dat een verlaging van die factuur met drie procent opleveren. De komende maanden wordt gedetailleerd bekeken hoe de besparing concreet gerealiseerd kan worden.

Merknamen Eandis en Infrax blijven voorlopig bestaan

De start van de integratie van Infrax en Eandis betekent niet dat de twee bekende merknamen onmiddellijk verdwijnen. We willen tijdens het integratieproces onze klanten even goed blijven bedienen. Duidelijkheid staat voorop.

Een concrete datum is er nog niet, maar wellicht maken de namen Eandis en Infrax in 2020 plaats voor de nieuwe naam Fluvius.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel