Onderboring Leie verbindt verbrandingsoven Imog met warmtenet Kuurne-Harelbeke

Primeur voor Vlaanderen

Voor de aanleg van een warmtenet in Kuurne en Harelbeke is een onderboring van de Leie noodzakelijk. Dit huzarenstukje is een cruciaal onderdeel om met dit gloednieuwe warmtenet beide gemeenten van de restwarmte van de verbrandingsoven van IMOG te voorzien.

Eandis en Infrax maken werk van duurzame energie. De Vlaamse steden en gemeenten zijn hiervoor vragende partij. Daarom willen we de beschikbare energie zo veel mogelijk aanwenden in bruikbare toepassingen. De meest bekende voorbeelden daarvan zijn natuurlijk zonne- en windenergie. Maar ook de restwarmte van fabrieken of verbrandingsovens, bijvoorbeeld die van IMOG in Harelbeke, kunnen we gebruiken om woningen te voorzien van verwarming en warm water.

Daarom bouwen Infrax en Eandis sinds eind 2015 aan een warmtenet in de gemeenten Harelbeke en Kuurne. Via een netwerk van 14 kilometer buizen brengen we de anders onbenutte energie naar 700 woningen, een 10-tal appartementsgebouwen en meerdere stadsgebouwen langs het traject. In totaal kan het warmtenet jaarlijks bijna 10 000 ton CO2 besparen. Een grote uitdaging hierbij: Harelbeke en Kuurne worden gescheiden door de Leie, een belangrijke verbindingsweg voor de binnenscheepvaart.

Deze week starten we met de onderboring van de rivier om de ontwikkeling van dit project in een finale fase te schakelen. Die onderboring is eigenlijk dubbel: één voor de aanvoerleiding van warmte, de andere voor de retourleiding. Deze twee boringen gebeuren over een traject van 150 meter en gaan tot 18 meter onder de Leie.

Spektakel

Het hele gebeuren belooft een indrukwekkend schouwspel te worden. Een boormachine aan de kant van Kuurne zal de flexibele en voorgeïsoleerde buis van 6 ton en met een diameter van ongeveer 30 centimeter (isolatie inbegrepen) van op grote bobijnen onder het water door trekken. Uitvoerend aannemer Visser & Smit Hanab is in dit soort werk gespecialiseerd. Niettemin is het telkens bijzonder om de leiding aan de overkant weer boven te zien komen.

Voor de veiligheid is de onmiddellijke omgeving van de werkzaamheden afgezet. Maar op woensdag 22 november tussen 14 en 17 uur nodigen we geïnteresseerde buurtbewoners uit om op de werf een kijkje te komen nemen. Plaats van afspraak is het Woonzorgcentrum Eigentijd in de Doornenstraat.

Volgens burgemeester Alain Top dateert de intentienota om de restwarmte van Imog te benutten via de ontwikkeling van een warmtenet in Harelbeke al van mei 2014.

‘Met de Leiewerken kwam de realisatie ervan in een stroomversnelling. De warmtevoorziening voor de huizen in het Woonpark is een eerste aanzet. Daarnaast wil de stad ook zijn publieke gebouwen van restwarmte voorzien. Zo liggen langs het traject van het warmtenet het jeugdcentrum Tsas, de jeugddienst, de brandweerkazerne, het stadsarchief, de gemeenteschool Centrum en de stedelijke academie’, aldus nog de Harelbeekse burgemeester.

Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, sluit hierbij aan.

‘Kuurne koos in haar beleidsplan expliciet voor een warmtenet en wil maximaal gebouwen erop aansluiten. Een warmtenet is een CO2-arme energiebron en dat draagt bij aan het behalen van de milieudoelstellingen binnen het Burgemeestersconvenant dat we hebben onderschreven. Als de werken, en de hinder, voorbij zijn, gaan we er de vruchten van plukken.’

‘We willen dat in de toekomst het warmtenet een uitbreiding krijgt richting centrum om zo enkele grootverbruikers aan te sluiten en nog enkele gemeentelijke gebouwen’ vult schepen van energie Francis Watteeuw nog aan.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel