Reactie op artikel in Het Belang van Limburg over energiefraude

Vanmorgen brengt Het Belang van Limburg een dossier over de bestrijding van energiefraude in Limburg, zowel over de aanpak in het verleden als over de nieuwe bevoegdheden en mogelijkheden die de netbeheerders vanaf 1 april wettelijk zullen hebben om die energiefraude te bestrijden.

In de artikels komt ook de historiek van een specifieke juridische zaak tussen de VREG en Infrax enerzijds en het bedrijf Bruno Invest anderzijds aan bod. Het geschil gaat over het al dan niet rechtmatig verkrijgen van groenestroomcertificaten voor een grote industriële installatie in Bilzen. Volgens de krant zou Infrax op dit moment aan een ‘geheime regeling’ (sic) met het bedrijf Bruno Invest werken, om de zaak zo af te sluiten.

We hebben in onze reactie in de krant vandaag zelf al aangegeven dat dit een niet-afgerond juridisch geschil is. Er is na een procedure van vier jaar weliswaar een voor Infrax negatief vonnis van de correctionele rechtbank sinds september 2017, maar er staat ook nog een burgerlijke rechtszaak in oktober 2018 gepland.

Als bedrijf wegen we concreet al onze verdere opties in deze langlopende zaak af. Zoals gebruikelijk in dergelijke dossiers maken we zo'n oefening niet in het openbaar. Bij het bepalen van onze positie zullen we altijd het maatschappelijk belang vooropstellen en voor de meest gunstige optie voor de samenleving kiezen.

We willen ook extra benadrukken dat Infrax zijn rol in de bestrijding van energiefraude bijzonder ernstig neemt. Elke actie of beslissing die we als bedrijf nemen, nemen we autonoom. De door ons gemaakte keuzes staan altijd in het teken van het op de best mogelijke manier bestrijden van energiefraude in Vlaanderen.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel