Reactie op de visie van de Vlaamse Regering op de energie-intercommunales in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft vandaag een visiedocument goedgekeurd dat de structuren van het distributienetbeheer in Vlaanderen verder wil stroomlijnen en een integratie van de werkmaatschappijen wil stimuleren.

Erkenning

Zoals al eerder door onze voorzitters Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries (Infrax) in de media aangekondigd werd, hebben onze beide Raden van Bestuur de voorbije maanden een plan ontwikkeld en goedgekeurd m.b.t. de volledige integratie van beide bedrijven in één werkmaatschappij: Fluvius. We zijn dan ook tevreden dat dit plan nu officieel door de hele Vlaamse Regering gedragen en erkend wordt.

Omdat we net als de Regering een sterke lokale verankering belangrijk vinden, vragen we de aandeelhouders van Eandis en Infrax - de 308 Vlaamse gemeenten - om zich mee over dit plan uit te spreken. De procedure waarbij de Raden van Bestuur van onze vijftien lokale distributienetbeheerders voor energie, riolering en kabel over dit integratieplan geraadpleegd worden is nog steeds lopende. We hopen dit proces heel binnenkort succesvol af te ronden.

Kerntakendebat

De Vlaamse Regering kondigde vandaag ook een debat over de kerntaken voor de toekomstige geïntegreerde werkmaatschappij en een nieuw samenwerkingsprotocol tussen Fluvius en de Minister van Energie aan. Het spreekt voor zich dat Eandis en Infrax bereid zijn de gesprekken hierover met de Vlaamse Regering op te starten.

Over Infrax

Infrax is actief in 122 Vlaamse gemeenten in delen van de provincies Antwerpen (inclusief de Antwerpse haven), Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, in het Oost-Vlaamse Zelzate en in de volledige provincie Limburg.

De 1500 Infrax-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en kabeldistributie.

De hoofdzetel is in Brussel. Daarnaast zijn er vestigingen in Antwerpen-Hoboken, Hasselt, Lubbeek en Torhout.

Infrax
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel